Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel

Travel and Appearances for:
Li Zhaozhuo
Member of the 17th CPC Central Committee, Vice-Chairman of the 11th CPPCC National Committee
Born: 1944, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Pingguo

(view full biography)

Show Year:
2018 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000

Appeared/Travelled With:
Cao Gangchuan 曹刚川 Chen Bingde 陈炳德 Chen Kuiyuan 陈奎元 Chen Zhili 陈至立 Cheng Siwei 成思危 Ding Shisun 丁石孙 Edmund Ho Hau Wah 何厚鏵 Fu Tieshan 傅铁山 Gu Xiulian 顾秀莲 Guo Boxiong 郭伯雄 Han Qide 韩启德 He Guoqiang 贺国强 He Luli 何鲁丽 He Yong 何勇 Hu Jintao 胡锦涛 Hua Jianmin 华建敏 Huang Ju 黄菊 Hui Liangyu 回良玉 Ismail Amat 司马义•艾买提 Jia Chunwang 贾春旺 Jia Qinglin 贾庆林 Jiang Zemin 江泽民 Jiang Zhenghua 蒋正华 Jing Zhiyuan 靖志远 Li Changchun 李长春 Li Guixian 李贵鲜 Li Jinai 李继耐 Li Lanqing 李岚清 Li Peng 李鹏 Li Ruihuan 李瑞环 Li Tieying 李铁映 Liang Guanglie 梁光烈 Liao Hui 廖晖 Liao Xilong 廖锡龙 Liu Qi 刘淇 Liu Yandong 刘延东 Liu Yunshan 刘云山 Lu Yongxiang 路甬祥 Luo Gan 罗干 Pagbalha Geleg Namgyai 帕巴拉·格列朗杰 Qian Qichen 钱其琛 Qiao Qingchen 乔清晨 Raidi 热地 Sheng Huaren 盛华仁 Tang Jiaxuan 唐家璇 Tung Chee Hwa 董建华 Uyunqimg 乌云其木格 Wang Gang 王剛 Wang Jiarui 王家瑞 Wang Lequan 王乐泉 Wang Zhaoguo 王兆国 Wang Zhongyu 王忠禹 Wen Jiabao 温家宝 Wu Bangguo 吴邦国 Wu Guanzheng 吴官正 Wu Yi 吴仪 Xiao Yang 肖扬 Xiong Guangkai 熊光楷 Xu Caihou 徐才厚 Xu Jialu 许嘉璐 Xu Kuangdi 徐匡迪 Zeng Peiyan 曾培炎 Zeng Qinghong 曾庆红 Zeng Yingyinquan Zhang Dingfa 张定发 Zhang Meiying 张梅颖 Zhang Rongming 张榕明 Zhang Siqing 张思卿 Zhou Yongkang 周永康 Zhu Rongji 朱镕基

Map (show)

12/30/05 Hu Jintao joined an audience of nearly 1,000 to watch a Beijing Opera show marking the arrival of year 2006. (Beijing Municipality)
12/28/05 Jia Qinglin presided over the 30th meeting of the 10th CPPCC Chairman and Chairpersons. (Beijing Municipality)
10/13/05 Jia Qinglin presided over the 11th session of the Standing Committee of 10th CPPCC National Committee. (Beijing Municipality)
09/17/05 Jia Qinglin presided over the 27th meeting of the 10th CPPCC Chairman and Chairpersons. (Beijing Municipality)
09/03/05 Hu Jintao delivered a speech at a meeting marking the 60th anniversary of the victory of the Chinese People's War of Resistance Against Japanese Aggression and the World Anti-fascist War. (Beijing Municipality)
07/07/05 Jia Qinglin presided over the 10th meeting of the Standing Committee of the 10th CPPCC National Committee. (Beijing Municipality)
06/13/05 Hu Jintao delivered a speech at the centennial commemoration of late Chinese leader Chen Yun. (Beijing Municipality)
05/27/05 Hu Jintao delivered a keynote speech at the central conference on the work of ethic affairs. (Beijing Municipality)
04/18/05
TRAVEL
Zeng Qinghong was in Beijing Municipality
and met with the following:
Raul Castro Ruz (Second Secretary of the Communist Party of Cuba)
Others Attending: Li Zhaozhuo, Tang Jiaxuan, Uyunqimg , Wang Jiarui, Xiong Guangkai
04/12/05 Jia Qinglin presided over the 24th meeting of chairman and vice-chairpersons of the 10th CPPCC National Committee. (Beijing Municipality)
03/12/05 Jia Qinglin chaired the closing ceremony of the Third Session of the 10th CPPCC National Committee. (Beijing Municipality)
03/12/05 Tung Chee Hwa, newly-elected vice chairman of the National Committee of the CPPCC, attended the closing ceremony of the Third Session of the 10th National Committee of the CPPCC. (Beijing Municipality)
03/10/05 Jia Qinglin presided over the fourth plenum of The third session of the 10th CPPCC National Committee. (Beijing Municipality)
03/03/05 Jia Qinglin delivered the report on the work of the Standing Committee of the 10th CPPCC National Committee at the Third Session of the 10th CPPCC National Committee. (Beijing Municipality)
02/28/05 Jia Qinglin presided over the eighth meeting of the Standing Committee of the10th CPPCC National Committee. (Beijing Municipality)
02/26/05 Jia Qinglin presided over the eighth meeting of the Standing Committee of the 10th CPPCC National Committee. (Beijing Municipality)
02/23/05 Jia Qinglin presided over the 20th meeting of chairman and vice-chairpersons of the 10th CPPCC National Committee. (Beijing Municipality)
01/25/05 Jia Qinglin presided over the 19th meeting of chairman and vice-chairmen of the 10th CPPCC National Committee. (Beijing Municipality)
01/14/05 Hu Jintao delivered a report at a meeting on maintaining the advanced nature of the Party. (Beijing Municipality)
01/01/05 Hu Jintao made a speech at the New Year tea party held by the CPPCC National Committee. (Beijing Municipality)
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
 Select officials you would like to compare:
Li Zhaozhuo
Strict comparison Relaxed comparison
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]