Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel

Travel and Appearances for:
Zhang Chunxian
Member of the 19th CPC Central Committee
Born: 1953, Henan Province, Yuzhou City

(view full biography)

Show Year:
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Appeared/Travelled With:
Chang Wanquan 常万全 Chen Bingde 陈炳德 Dai Bingguo 戴秉国 Du Qinglin 杜青林 He Guoqiang 贺国强 He Yong 何勇 Hu Jintao 胡锦涛 Hui Liangyu 回良玉 Jia Qinglin 贾庆林 Li Changchun 李长春 Li Jinai 李继耐 Li Keqiang 李克强 Li Yuanchao 李源潮 Liang Guanglie 梁光烈 Liao Xilong 廖锡龙 Ling Jihua 令计划 Liu Qi 刘淇 Liu Yandong 刘延东 Liu Yunshan 刘云山 Ma Kai 马凯 Meng Jianzhu 孟建柱 Wang Gang 王剛 Wang Huning 王沪宁 Wang Lequan 王乐泉 Wang Qishan 王岐山 Wang Shengjun 王胜俊 Wang Zhaoguo 王兆国 Wen Jiabao 温家宝 Wu Bangguo 吴邦国 Xu Caihou 徐才厚 Zhang Dejiang 张德江 Zhou Qiang 周强 Zhou Yongkang 周永康

Map (show)

12/24/10 Top regional official says Xinjiang's stability "fragile" (Xinjiang Uygur Autonomous Region, Urumqi City)
05/20/10
TRAVEL
Hu Jintao was in Beijing Municipality
Others Attending: Chang Wanquan, Chen Bingde, Dai Bingguo, Du Qinglin, He Guoqiang, He Yong, Hui Liangyu, Jia Qinglin, Li Changchun, Li Jinai, Li Keqiang, Li Yuanchao, Liang Guanglie, Liao Xilong, Ling Jihua, Liu Qi, Liu Yandong, Liu Yunshan, Ma Kai, Meng Jianzhu, Wang Gang, Wang Huning, Wang Lequan, Wang Qishan, Wang Shengjun, Wang Zhaoguo, Wen Jiabao, Wu Bangguo, Xu Caihou, Zhang Chunxian, Zhang Dejiang, Zhou Yongkang
04/25/10 Zhou Qiang was appointed as the secretary of the Hunan Provincial Committee of the Communist Party of China (CPC). (Hunan Province, Changsha City)
04/24/10 Zhang Chunxian was appointed as the Party chief of Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Beijing Municipality)
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
 Select officials you would like to compare:
Zhang Chunxian
Strict comparison Relaxed comparison
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]