Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel

Travel and Appearances for:
Yu Xiaosong
Chairman of the China Trade Promotion Council, Chairman of the China International Chamber of Commerce
Born: 1937, Zhejiang Province, Hangzhou City

(view full biography)

Show Year:
2007 2006

Appeared/Travelled With:
Bo Xilai 薄熙来 Cai Wu 蔡武 Cao Gangchuan 曹刚川 Chai Songyue 柴松岳 Chen Yujie 陈玉杰 Chen Yunlin 陈云林 Chen Zhili 陈至立 Du Qinglin 杜青林 Gao Qiang 高强 Hua Jianmin 华建敏 Huang Ju 黄菊 Hui Liangyu 回良玉 Jin Renqing 金人庆 Li Changjiang 李长江 Li Dek Su 李德洙 Li Jinhua 李金华 Li Rongrong 李荣融 Li Shenglin 李盛霖 Li Xueju 李学举 Li Zhaoxing 李肇星 Li Zhilun 李志伦 Liu Mingkang 刘明康 Liu Yandong 刘延东 Ma Kai 马凯 Mou Xinsheng 牟新生 Shang Fulin 尚福林 Sun Jiazheng 孙家正 Sun Wensheng 孙文盛 Tang Jiaxuan 唐家璇 Tian Chengping 田成平 Tian Congming 田聪明 Wang Guangtao 汪光焘 Wang Shucheng 汪恕诚 Wang Taihua 王太华 Wang Xudong 王旭东 Wang Zhongfu 王众孚 Wei Liqun 魏礼群 Wen Jiabao 温家宝 Wu Aiying 吴爱英 Wu Dingfu 吴定富 Wu Yi 吴仪 Xu Guangchun 徐光春 Xu Guanhua 徐冠华 Xu Yongyue 许永跃 Yang Yuanyuan 杨元元 Zeng Peiyan 曾培炎 Zhang Bailin 张柏林 Zhang Weiqing 张维庆 Zhang Yunchuan 张云川 Zheng Xiaoyu 郑筱萸 Zhou Ji 周济 Zhou Shengxian 周生贤 Zhou Xiaochuan 周小川 Zhou Yongkang 周永康

Map (show)

07/26/06 Wen Jiabao delivered a speech at a national television meeting of the State Council. (Beijing Municipality)
02/10/06 Wen Jiabao chaired four forums to solicit opinions on the government work report and the draft of the 11th five-year plan for national economic and social development. (Beijing Municipality)
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
 Select officials you would like to compare:
Yu Xiaosong
Strict comparison Relaxed comparison
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]