Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel

Travel and Appearances for:
Xu Yongyue
Former Minister of State Security
Born: 1942, Henan Province, Zhenping County

(view full biography)

Show Year:
2007 2006 2005 2004 2003

Appeared/Travelled With:
Cao Gangchuan 曹刚川 Chen Bingde 陈炳德 Chen Zhili 陈至立 Du Qinglin 杜青林 Guo Boxiong 郭伯雄 He Guoqiang 贺国强 He Yong 何勇 Hu Jintao 胡锦涛 Hua Jianmin 华建敏 Huang Ju 黄菊 Hui Liangyu 回良玉 Jia Chunwang 贾春旺 Jia Qinglin 贾庆林 Jin Renqing 金人庆 Li Changchun 李长春 Li Jinai 李继耐 Li Jinhua 李金华 Li Rongrong 李荣融 Li Xueju 李学举 Li Zhaoxing 李肇星 Li Zhilun 李志伦 Liang Guanglie 梁光烈 Liao Xilong 廖锡龙 Liu Qi 刘淇 Liu Yandong 刘延东 Liu Yunshan 刘云山 Lü Fuyuan 吕福源 Luo Gan 罗干 Ma Kai 马凯 Shang Fulin 尚福林 Sun Jiazheng 孙家正 Sun Wensheng 孙文盛 Tang Jiaxuan 唐家璇 Wang Gang 王剛 Wang Guangtao 汪光焘 Wang Jiarui 王家瑞 Wang Lequan 王乐泉 Wang Shucheng 汪恕诚 Wang Xudong 王旭东 Wang Zhaoguo 王兆国 Wen Jiabao 温家宝 Wu Guanzheng 吴官正 Wu Yi 吴仪 Xiao Yang 肖扬 Xu Caihou 徐才厚 Yu Zhengsheng 俞正声 Zeng Peiyan 曾培炎 Zeng Qinghong 曾庆红 Zhang Bailin 张柏林 Zhang Chunxian 张春贤 Zhang Dejiang 张德江 Zhang Fusen 张福森 Zhang Lichang 张立昌 Zhang Weiqing 张维庆 Zheng Silin 郑斯林 Zhou Ji 周济 Zhou Xiaochuan 周小川 Zhou Yongkang 周永康

Map (show)

12/28/04 Hu Jintao made a speech at a panel discussion held by the Politiburo of the CPC Central Committee. (Beijing Municipality)
12/08/04 Luo Gan made remarks at a meeting on legal work. (Beijing Municipality)
02/13/04 Wen Jiabao addressed the second conference held by the State Council on building a clean government. (Beijing Municipality)
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
 Select officials you would like to compare:
Xu Yongyue
Strict comparison Relaxed comparison
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]