Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel

Travel and Appearances for:
Li Lanqing
Vice Premier, State Council
Born: 1932, Jiangsu Province, Zhenjiang City

(view full biography)

Show Year:
2017 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Appeared/Travelled With:
Cao Gangchuan 曹刚川 Chen Zhili 陈至立 Cheng Siwei 成思危 Ding Shisun 丁石孙 Guo Boxiong 郭伯雄 He Luli 何鲁丽 He Yong 何勇 Hu Jintao 胡锦涛 Hua Jianmin 华建敏 Huang Ju 黄菊 Hui Liangyu 回良玉 Ismail Amat 司马义•艾买提 Jia Chunwang 贾春旺 Jia Qinglin 贾庆林 Jiang Zemin 江泽民 Jiang Zhenghua 蒋正华 Li Changchun 李长春 Li Jinai 李继耐 Li Peng 李鹏 Li Ruihuan 李瑞环 Li Tieying 李铁映 Liang Guanglie 梁光烈 Liao Xilong 廖锡龙 Liu Qi 刘淇 Liu Yandong 刘延东 Liu Yunshan 刘云山 Lu Yongxiang 路甬祥 Luo Gan 罗干 Raidi 热地 Tang Jiaxuan 唐家璇 Uyunqimg 乌云其木格 Wang Gang 王剛 Wang Zhaoguo 王兆国 Wen Jiabao 温家宝 Wu Bangguo 吴邦国 Wu Guanzheng 吴官正 Wu Yi 吴仪 Xiao Yang 肖扬 Xu Caihou 徐才厚 Xu Jialu 许嘉璐 Zeng Peiyan 曾培炎 Zeng Qinghong 曾庆红 Zhou Yongkang 周永康 Zhu Rongji 朱镕基

Map (show)

08/22/04 Hu Jintao delivered a speech at the meeting to commemorate the 100th anniversary of late leader Deng Xiaoping. (Beijing Municipality)
01/18/04 Hu Jintao recently visited a large number of retired leaders -Li Peng, Wan Li, Qiao Shi, Zhu Rongji, Li Ruihuan, Song Ping, Liu Huaqing, Wei Jianxing, Li Lanqing, Rong Yiren, Bo Yibo, and Song Renqiong-for the upcoming Spring Festival. (Beijing Municipality)
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
 Select officials you would like to compare:
Li Lanqing
Strict comparison Relaxed comparison
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]