Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel
Date: October 11, 2003
Activity: Hua Jintao presided over the Third Plenary Session of the 16th CPC Central Committee.
Location: Beijing Municipality
Attendees: Hu Jintao, , Bai Enpei, Bai Keming, Bo Xilai, Cao Bochun, Cao Gangchuan, Chai Songyue, Chen Jianguo, Chen Kuiyuan, Chen Liangyu, Chen Zhili, Chu Bo, Dai Xianglong, Doje Cering, Du Qinglin, Guo Boxiong, Guo Jinlong, Han Zheng, He Guoqiang, He Yong, Hong Hu, Hua Jianmin, Huang Huahua, Huang Ju, Huang Zhendong, Huang Zhiquan, Hui Liangyu, Jia Chunwang, Jia Qinglin, Jia Zhibang, Jin Renqing, Legqog , Li Changchun, Li Guixian, Li Jianguo, Li Jinai, Li Jinhua, Li Keqiang, Li Xueju, Li Yuanchao, Li Zhaoxing, Li Zhaozhuo, Li Zhilun, Liang Guanglie, Liao Hui, Liao Xilong, Liu Qi, Liu Yandong, Liu Yunshan, Lü Fuyuan, Lu Hao, Lu Yongxiang, Luo Gan, Luo Qingquan, Ma Kai, Meng Jianzhu, Meng Xuenong, Mou Xinsheng, Qian Yunlu, Shi Zongyuan, Song Defu, Song Fatang, Song Zhaosu, Su Rong, Sun Jiazheng, Tang Jiaxuan, Tian Chengping, Tian Congming, Uyunqimg , Wang Gang, Wang Guangtao, Wang Hongju, Wang Jinshan, Wang Lequan, Wang Qishan, Wang Shucheng, Wang Shunsheng, Wang Taihua, Wang Xiaofeng, Wang Xudong, Wang Yunkun, Wang Zhaoguo, Wang Zhongyu, Wen Jiabao, Wen Shizhen, Wu Bangguo, Wu Guanzheng, Wu Yi, Xi Jinping, Xiao Yang, Xie Zhenhua, Xu Caihou, Xu Guangchun, Xu Guanhua, Xu Kuangdi, Xu Yongyue, Yang Yuanyuan, Yu Zhengsheng, Zeng Peiyan, Zeng Qinghong, Zhang Chunxian, Zhang Dejiang, Zhang Fusen, Zhang Gaoli, Zhang Lichang, Zhang Wenkang, Zhang Xuezhong, Zhang Yunchuan, Zhang Zhongwei, Zhao Leji, Zhao Qizheng, Zheng Silin, Zhou Xiaochuan, Zhou Yongkang
Topics: communist party
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]