Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel
Date: October 01, 2004
Activity: Hu Jintao and other members of the Standing Committee of the CPC Politburo joined in local people as they celebrate the 55th anniversary of the founding of the People's Republic of China.
Location: Beijing Municipality
Attendees: Hu Jintao, Cao Gangchuan, Chen Zhili, Cheng Siwei, Gu Xiulian, Guo Boxiong, He Guoqiang, He Luli, He Yong, Hua Jianmin, Huang Ju, Hui Liangyu, Jia Qinglin, Li Changchun, Liu Qi, Liu Yandong, Liu Yunshan, Luo Gan, Sheng Huaren, Tang Jiaxuan, Wang Gang, Wang Zhongyu, Wen Jiabao, Wu Bangguo, Wu Guanzheng, Wu Yi, Xiao Yang, Xu Caihou, Xu Jialu, Zeng Peiyan, Zeng Qinghong, Zhou Yongkang
Topics: communist party
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]