Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel
Date: March 28, 2005
Activity: Hu Jintao, Wen Jiabao, Zeng Qinghong, HuangJu and Li Changchun attended the awarding ceremony and presented the certificates to the awardees of eminent scientists.
Location: Beijing Municipality
Attendees: Hu Jintao, Cao Gangchuan, Chen Bingde, Chen Zhili, Guo Boxiong, He Guoqiang, He Luli, Hua Jianmin, Huang Ju, Hui Liangyu, Li Changchun, Li Guixian, Li Jinai, Li Tieying, Liang Guanglie, Liao Xilong, Liu Qi, Liu Yunshan, Lu Yongxiang, Ma Kai, Wang Gang, Wen Jiabao, Wu Yi, Xu Caihou, Xu Guanhua, Xu Kuangdi, Zeng Peiyan, Zeng Qinghong, Zhang Yunchuan
Topics: science/technology
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]