Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel
Date: September 03, 2005
Activity: Hu Jintao attended a ceremony at Tian'anmen Square commemorating the victory of the Chinese People's War of Resistance Against Japanese Aggression and the World Anti-fascist War.
Location: Beijing Municipality
Attendees: Hu Jintao, Cao Gangchuan, Chen Bingde, Chen Zhili, Cheng Siwei, Guo Boxiong, Han Qide, He Guoqiang, He Luli, He Yong, Hua Jianmin, Huang Ju, Hui Liangyu, Jia Qinglin, Jiang Zhenghua, Jing Zhiyuan, Li Changchun, Li Jinai, Liang Guanglie, Liao Hui, Liao Xilong, Liu Qi, Liu Yandong, Liu Yunshan, Luo Gan, Qiao Qingchen, Sheng Huaren, Tang Jiaxuan, Wang Gang, Wang Zhaoguo, Wang Zhongyu, Wen Jiabao, Wu Bangguo, Wu Guanzheng, Wu Yi, Xiao Yang, Xu Caihou, Xu Jialu, Zeng Peiyan, Zeng Qinghong, Zhang Dingfa, Zhang Meiying, Zhou Yongkang
Topics: military
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]