Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel
Date: March 03, 2010
Activity: Jia Qinglin delivered a report on the work of the CPPCC National Committee's Standing Committee at the Third Session of the 11th CPPCC National Committee.
Location: Beijing Municipality
Attendees: Jia Qinglin, Abdul Abdulrixit, Cao Jianming, Chen Kuiyuan, Dai Bingguo, Deng Pufang, Du Qinglin, He Guoqiang, Hu Jintao, Hui Liangyu, Li Changchun, Li Keqiang, Li Zhaozhuo, Liang Guanglie, Liao Hui, Liu Yandong, Ma Kai, Meng Jianzhu, Pagbalha Geleg Namgyai, Qian Yunlu, Sun Jiazheng, Tung Chee Hwa, Wan Gang, Wang Gang, Wang Qishan, Wang Shengjun, Wen Jiabao, Wu Bangguo, Xi Jinping, Zhang Dejiang, Zhang Meiying, Zhang Rongming, Zhou Yongkang
Source: XINHUA Online (China View)
Topics: government
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]